Publicaties
Kalk-fosfor stofwisseling bij zaadetende vogels
Datum: 25-10-2005
Bron: Jos van Himbergen
Het zien opgroeien van jonge vogels in het nest tot volwassen vogels wordt als een van de mooiste ervaringen van onze vogelhobby beschouwd. En terecht, want wat eens zo'n piepklein jong was, zien we binnen enkele maanden uitgroeien tot een volwaardige en gezonde vogel.  meer...
Te lange werkdag
Datum: 10-05-2013
Bron: Jos van Himbergen
In Onze Vogels no.11/1983, blz 467-468 heeft u kunnen lezen, dat een voedingsgebrek een van de belangrijkste oorzaken is van het verenpikken en/of verenplukken.
Door het verstrekken van voedsel in gecontroleerde hoeveelheid (rantsoenering) kunnen we onze vogels voorzien in een zo breed mogelijke basis van aminozuren (eiwitbouwstenen) in het dagrantsoen.  meer...
Voeding waar zaadetende papegaaien om vragen.
Datum: 11-11-2007
Bron: Jos van Himbergen
Vogels in de vrije natuur leven in een biotoop. Hierin zijn alle voorwaarden - tijd, licht, temperatuur, voeding, nestgelegenheid etc. - aanwezig om zich te kunnen voortplanten. Door natuurgeweld of menselijk ingrijpen kan een biotoop zodanig veranderen, dat de randvoorwaarden voor overleven en voortplanting van vogels worden verstoord en ze gedoemd zijn uit het biotoop te verdwijnen. Het aanschouwen en leren begrijpen van hoe mooi de natuur in elkaar zit, dwingt respect af en geeft ons een onuitputtelijke bron van informatie. Vogels in de vrije natuur leven in een steeds terugkerende cyclus van rust-, kweek- en ruiperiode. De voortplanting vindt doorgaans plaats als de randvoorwaarden gunstig zijn. Meestal ontstaan deze na een vochtrijke periode en bij toename van licht en temperatuur en komt er een voldoende gevarieerde voeding in het biotoop tot ontwikkeling.
Zo zullen zaadetende vogels niet alleen zaden eten, maar ook dierlijke voedermiddelen (larfjes, insecten, termieten, etc.) tot zich nemen in de periode dat de jongen worden grootgebracht. Ontbreekt dit dierlijke voedsel of is het onvoldoende aanwezig - bijvoorbeeld doordat de weersomstandigheden drastisch veranderen - dan blijkt dat de jongen niet altijd worden grootgebracht. meer...
VITAMINE E, niet alleen "bevruchtingsvitamine".
Datum: 14-12-2007
Bron: Jos van Himbergen
1. Inleiding.
Tijdens mijn voordracht van het papegaaien-symposium op 26 april 1986 in Diergaarde Blijdorp is wederom gebleken dat het vitamine E bij de liefhebber alleen maar bekend staat als "bevruchtingsvitamine".
Ook wanneer in vogelbladen over dit onderwerp wordt geschreven, spreekt men enkel van dit vitamine in verband met de bevruchting. De aandacht voor vitamine E beperkt zich dan ook hoofdzakelijk tot de broed- en kweekperiode. Daar echter het vitamine E een veel omvangrijkere functie in de vogelvoeding heeft, namelijk als een biologische anti-oxydant, verdient het ook buiten deze periode onze aandacht. Hiermee hebben we niet gezegd, dat de vitamine E behoefte tijdens rui- en rusttijd gelijk is aan de broed- en kweekperiode. Verschillende aspecten, zoals samenstelling van de voeding, de bereiding en opslag van het voedsel zijn hiervoor mede bepalend. meer...
RUWE CELSTOF IN DE VOGELVOEDING
Datum: 08-01-2008
Bron: Jos van Himbergen
De laatste jaren wordt aan de ruwe voedingsvezel in de humane voeding steeds meer aandacht besteed. Als gevolg van een zich wijzigend voedselpatroon in de Westerse samenleving van minder graanproducten, aardappelen etc. en meer suiker, vet en vlees is de opname van ruwe voedingsvezel minder geworden.
Ofschoon het merendeel van deze ruwe voedingsvezel voor de mens niet verteerbaar is, wordt deze toch van belang geacht voor een goed functioneren van de spijsvertering en daarmee ook de gezondheid.
Verondersteld wordt namelijk dat een te lage voedingsvezelopname bij de mens aanleiding kan geven tot de zogenaamde "beschavingsziekten". Hoewel onderzoekingen sterk in deze richting wijzen, is echter nog geen direct bewijs geleverd.
De aandacht van het onderzoek wat betreft de ruwe voedingsvezel bij de mens gaat in eerste instantie uit naar het voorkomen van deze beschavingsziekten. Het bevorderen van vezelrijk bruin brood in de dagelijkse voeding is hiervan een duidelijk voorbeeld, dat iedereen aanspreekt. meer...