HIMBERGEN® VOGELVOEDERS

Inleiding

In 1973 verscheen het boek "Vogels die vragen, worden overgeslagen" geschreven door Jos van Himbergen. Het boek vertelt in begrijpelijke taal, wat de vogels in de avicultuur nodig hebben. Nog steeds wordt het boek door vele vogelkwekers als naslagwerk gebruikt.

Mede door de sterk toegenomen interesse van de vogelhobby in de zeventiger en tachtiger jaren en de uitdaging om met andere vogelsoorten (dan kanaries, grasparkieten etc.) te kweken, nam ook de vraag naar een kwalitatief goede basisvoeding toe. Vele jaren van praktijkgericht onderzoek hebben er uiteindelijk toe geleid dat vanaf 1984 de Himbergen® Vogelvoeders in Nederland en België via de dierenspeciaalzaak verkrijgbaar zijn.

Himbergen® Vogelvoeders kenmerken zich door de constante kwaliteit, zijn goed geschoond en worden nooit omwille van de prijs gewijzigd. De voedingsbehoefte van de vogels staat centraal.

Wil men goede kweekresultaten behalen, dan is een constante en kwalitatief goede voeding een eerste vereiste. Inmiddels zijn vele vogelkwekers hiervan overtuigd en maken al vanaf 1984 naar volle tevredenheid gebruik van de Himbergen® Vogelvoeders.